Ciobanesc Romanesc

MIORITIC

 

Este o rasă foarte veche, care s-a păstrat numai datorită păstorilor, fiind foarte folosit de cei din regiunea Sibiului (mărgineni) sau Săcelele Brasovului (mocani), de unde și denumirea populară a Mioriticului de „barac mocănesc”.

 
Despre Noi

In conformitate cu legislatia U.E., pe teritoriul Romaniei nu se pot reproduce caini fara certificat de origine. Mentionam ca in U.CH.R. cartea de origine este deschisa pana in anul 2023

   Legea din Romania, permite oricărui cetățean sa devina membru în câte asociații crede de cuviință. Orice cetățean roman și nu numai poate deveni membru, după completarea unei cereri și aprobarea consiliului director. Membrul se va putea retrage oricând din asociaţie cu condiţia de a comunica Consiliului director cu cel puţin 6 luni înainte de finele anului social. Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au niciun drept asupra patrimoniului asociaţiei şi au obligaţia achitării contribuţiilor restante pe perioada în care au fost membrii.

  Uniunea Chinologică Royal (U.Ch.R.)este persoană juridică română, constituită pe principiul liberei asocieri, în conformitate cu prevederile O.G.nr.26/2000, liber consimţită a membrilor săi prin Legea nr.246/2005 - privind asociaţiile şi fundaţiile, o uniune liber consimţită a membrilor săi, o organizaţie nonguvernamentală, non-profit, independentă faţă de partidele politice, organele de stat, de alte formaţiuni ale sistemului instituţional şi politic, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile în vigoare şi cu prezentul statut.

   În activitatea sa, Uniunea Chinologică Royal nu face niciun fel de discriminări vizând rasa, religia, naţionalitatea, sexul sau vederile politice ale mebrilor sǎi, pǎstrându-şi un caracter profesional, de specialitate chinologicǎ.

   Scopul principal al asociaţiei constǎ în urmărirea şi coordonarea din punct de vedere organizatoric și tehnic a evoluţiei raselor autohtone de câini românești si nu numai, în mod cu totul special de a se ocupa de dezvoltarea lor prin acțiuni specifice de ameliorare genetică, conservare și perpetuare, prin elaborarea de Programe Naționale de Ameliorare sub îndrumarea ACW. Asociaţia se va preocupa în egala masură de rasele cu origine internaţională, recunoscute de către entităţile chinologice naţionale şi internationale, omologate sau în curs de omologare în aşa fel încât sǎ se asigure perpetuarea raselor, îmbunǎtǎţirea bagajului genetic al acestora şi conservarea aptitudinilor specifice, în conformitate cu legislaţia română şi internaţională, conform regulamentelor chinologice de crestere, expoziţii, ameliorare genetică elaborate de către Uniunea Chinologică Royal.

   Uniunea Chinologică Royal va deţine propria Carte de origine romana. Actele de adeverire a originii vor fi supervizate şi vor purta sigla ALIANZ CANINE WORLWIDE şi a entităţilor unde va fi afiliată Asociaţia “Uniunea Chinologică Royal”.

 
Ultimele Articole
 
 
Aveti nevoie de mai multe detalii? Contactati-ne!

Suntem aici sa va ajutam. Contactati-ne prin telefon, mail, ori pe paginile noastre social-media.

  • White Facebook Icon

© 2023 Uniunea Chinologica Royal